‘Landbouw moet meer investeren in innovatie’

Er wordt wereldwijd veel te weinig geïnvesteerd in innovaties in de landbouw.’Die uitspraak tekent de Leeuwarder Courant op uit de mond van Rabobank Nederland-bestuurder Berry Marttin, die donderdag sprak tijdens een symposium in Wolvega. Volgens Marttin, verantwoordelijk voor Food & Agri-business bij Rabobank, bedreigt het gebrek aan innovatie de voedselvoorziening.

Volgens Marttin bedraagt het wereldwijde budget voor innovaties in de landbouw ongeveer 50 miljard dollar. Dat is nog net zoveel als in de jaren zeventig van de vorige eeuw en maar liefst 35 keer minder dan het innovatiebudget in de defensie-industrie.

Om ondanks de combinatie van een groeiende wereldbevolking en consumptie en de krimp van het landbouwareaal toch voldoende voedsel te kunnen blijven produceren, is innovatie volgens de bankbestuurder van groot belang.

Marttin gaf tijdens het Friese symposium ook aan volop kansen te zien voor de Nederlandse melkveeteelt. Onder meer omdat de Nederlandse melkveehouderij een steeds betere concurrentiepositie krijgt tegenover belangrijke zuivelregio’s als Nieuw Zeeland en Californië.

Bron: Leeuwarder Courant