Landbouwprijs in het Noorden schiet omhoog

De grondprijs voor landbouwers in het Noorden is in het vierde kwartaal met ongeveer 10 procent gestegen.

De Nederlandse bodemprijs steeg ongeveer met 6 procent tot gemiddeld 55.000 euro per hectare. In het Noorden is dat ongeveer 50.000 euro. In florerende akkerbouwregio’s als Hogeland en Noord-Friesland is de grondprijs al gestegen tot 67.500 euro.

Volgens Michiel de Koe van Noorderstaete Rentmeesters ligt de oorzaak bij het feit dat melkveehouders niet meer in het melkquotum hoeven te investeren nu deze door Europese regelgeving is afgeschaft. Het geld wordt daarom gestoken in het kopen van nieuwe landbouwgrond omdat boeren hun bedrijf willen uitbreiden.

Het is opvallend dat de stijging van de grondprijs enkel wordt veroorzaakt door de uitbreidingsdrang van de boeren. In het verleden zorgden woningbouw, natuurontwikkeling en infrastructuur ook voor een stijging van de bodemprijs. Volgens De Koe is daar op dit moment nauwelijks sprake van.

Bron: Dagblad van het Noorden