Links

LINKS

àaanvullen/selecteren

 

NOORD-NEDERLAND: WAT GEBEURT WAAR?

 

BIOBASED IN NOORD-NEDERLAND

Biobased in de provincies en gemeenten

www.nom.nl/topsectoren/chemie

 

Groningen

www.provinciegroningen.nl/uitvoering/werken-en-ondernemen/innovatief-actieprogramma-groningen/biobased-economy

 

Fryslân

www.mooizofryslan.nl

àsamenwerking in de regio, geen provinciebeleid

 

Drenthe

www.biobaseddrenthe.nl

www.ikdrenthe.nl

 

Biobased in de praktijk

www.groningen-seaports.com/Home/tabid/2090/language/en-US/Default.aspx

www.ecomunitypark.com/informatie/biobased-society/toepassing

www.a7westergo.nl

àbepalen welke bedrijven en initiatieven op deze site passen

 

AGRO IN NOORD-NEDERLAND

Websites agro noordelijk Nederland

www.ltonoord.nl

 

De projecten van de AgroAgenda

www.dairycampus.nl/nl/Home.htm

www.innovatieveenkolonien.nl/over-innovatie-veenkolonin

www.cccresearch.nl/nl/

etc…

 

FOOD IN NOORD-NEDERLAND

Websites Foodsector noordelijk Nederland

www.food-circle.nl

 

 

ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN NOORD-NEDERLAND

Biobased & Groene Chemie

www.biobrug.nl

www.cccresearch.nl

www.greenpac.eu/nl

www.stendenpre.com

Agro

 

Food

 

 

BEDRIJFSLEVEN

Avébe

FrieslandCampina

Cosun

KNN

Bioclear

Noordtij

Etc, etc…..

 

 

INITIATIEVEN

Biobased Society

Biobased heeft impact op de samenleving, van wet en regelgeving tot infrastructuur en van consumentenproducten tot  ruimtelijke ordening. Dat vraagt om afstemming en kennis van zaken.

www.biobased-society.nl

 

Netwerken, ketens en activiteiten in het Noord-Nederland

De website van voorheen CODIN, met een overzicht van organisaties en activiteiten op het terrein van duurzaamheid in Noord-Nederland

www.noordenduurzaam.nl/

 

Crossover- initiatieven die meerdere sectoren bestrijken

www.eemsdeltagreen.nl

 

 

NETWERK GREENLINCS

Greenlincs werkt samen met andere (cluster)organisaties in Noord-Nederland:

Healthy Ageing Network: www.hannn.eu

Wateralliance: www.wateralliance.nl

Energy Valley: www.energyvalley.nl

SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
In het SNN werken Drenthe, Fryslân en Groningen samen. Doel is het versterken van de noordelijke economie. Dit met name door het verstrekken van subsidies.

www.snn.eu

 

Websites Water

Centre of Expertise Water Technology: www.cew-leeuwarden.nl

Centre of Excellence for sustainable water technology: www.wetsus.nl

Water Alliantie Leeuwarden: www.wateralliance.nl

 

 


 

MEER WETEN?

Websites Biobased Economy en (Groene) Chemie

www.biobasedeconomy.nl

www.topsectorchemie.nl

www.biobasedpress.eu/nl

topsectoren.nl/chemie

 

 

Websites AgriFood-sector

De Agro- en Food-sector zijn nauw verweven. De ene websites hieronder is meer Food-georiënteerd, de andere heeft Agro op de eerste plaats staan.

topsectoren.nl/agri-food

www.tki-agrifood.nl

www.foodholland.nl

www.foodvalley.nl

 

Op 11 juni 2013 vond de eerste editie van de AgriFoodTop plaats, het netwerkevenement van de Topsector Agri & Food. Tijdens de AgriFoodTop stond alles in het teken van ‘meer met minder’. Kun je met minder productiemiddelen meer monden voeden en tegelijkertijd meer verdienen? Of wordt het al snel meer voor minder? U vindt hier de presentaties van de sprekers:

http://www.tki-agrifood.nl/agrifoodtop-2013

 

Alliantie Verduurzaming Voedsel

àop de site lijkt de organisatie stil te staan. Klopt dat? Gezamenlijke agenda met het min EZ.

http://www.verduurzamingvoedsel.nl/home/

 

www.hetgroeneplein.nl

www.kennisonline.nl

www.groenkennisnet.nl

 

 

Crossover websites

www.plantenstoffen.nl

 

 

Vakbladen