LTO verwacht zware tijden voor Nederlandse melkveehouders

Ondanks de opheffing van het melkquotum en de superheffing hebben Nederlandse melkveehouders de komende tijd weinig te juichen. Dat verwacht landbouworganisatie LTO Nederland. Het bedrag dat over het heefingsjaar 2014/2015 betaald moet worden, is hoger dan ooit tevoren. Daarnaast staan de melkprijzen onder druk door de Russische boycot en schiet de fosfaatproductie door de uitbreiding van de veestapel keihard omhoog.

Een combinatie van lage melkprijzen en een hoge superheffing brengt voor veel melkveebedrijven liquiditeitsproblemen met zich mee. Daarom wil LTO Nederland dat het voor boeren mogelijk wordt het te betalen bedrag in termijnen af te lossen. Dit voorstel ligt momenteel bij staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

De lagere melkprijs is voor een belangrijk deel te wijten aan de Russische boycot van Europese landbouwproducten. In het verleden was Rusland vooral een grote afnemer van Nederlandse kaas.

Een ander probleem dat zich voordoet, is de snelle stijging van de mestproductie. In aanloop naar het opheffen van het melkquotum hebben veel melkveehouders hun veestapels uitgebreid. Dit heeft ertoe geleid dat de fosfaatproductie door zijn vastgestelde plafond van 84,9 miljoen kilo is geknald.

Staatssecretaris Dijksma heeft de sector opdracht gegeven om voor 1 juli met een plan te komen hoe de fosfaatproductie kan worden teruggedrongen. Mochten de melkveehouders daar niet in slagen, dan zal het ministerie zelf de touwtjes in handen nemen, mogelijk met een fosfaatquotum als gevolg.

Bronnen: Leeuwarder Courant/RTV Drenthe