LTO wil snel kasverwarming op aardwarmte

Volgens LTO Nederland moet er sneller werk gemaakt worden van het gebruik van aardwarmte in de tuinbouw. Volgens de landbouwbelangenorganisatie vormen financiering en risicoafdekking nog te vaak een obstakel voor aardwarmteprojecten.

LTO stelt dat er op jaarbasis een half miljard kuub aan aardgas bespaard kan worden door aardwarmte te gebruiken voor de verwarming van kassen. Inmiddels wordt op elf locaties in Nederland aardwarmte toegepast in de glastuinbouw. Met het ministerie van Economische Zaken is afgesproken jaarlijks vier of vijf nieuwe projecten op te starten. Door gebrek aan financiering wordt dit aantal echter niet gehaald.

Bron: Leeuwarder Courant