Maïsoogst op veen hoger bij hoog waterpeil

In de veenweidegebieden maïs telen bij een hoogwaterpeil is lucratiever dan het telen bij een laag peil. Dat blijkt uit een onderzoek van Nordic Maize Breeding uit Sint Nicolaasga in opdracht van de provincie Friesland.

De provincie wil het ploegen van land in de pure veengebieden ontmoedigen omdat het zorgt voor versnelde inklinking van het veen. Organisch materiaal breekt zich daardoor sneller af.

Nordic Maize Breeding deed op vier plekken onderzoek in het veenweidegebied. Vlakbij it Heidenskip, ten zuiden van Sneek, bij Vegelinsoord en bij Rohel en Vierhuizen. Er werd op de vier plaatsen maïs geteeld in omgeploegd land. Daarnaast werd er ook een stuk grasveld met doodgespoten gras gebruikt om maïs te telen. Uiteindelijk bleek dat de oogst in het grasveld het hoogst was. Dat bleek te liggen aan de draagkracht van de grond.

Boeren willen liever oogsten bij laag waterpeil omdat de machines dan niet zo wegzakken in de drassige grond. Nordic Maize Breeding concludeert dat bij een hoog peil de oogst beduidend hoger uitvalt omdat de planten meer water tot hun beschikking hebben.

Maïs wordt vooral geteeld door veehouders omdat koeien het graag eten. De afgelopen jaren is de teelt enigszins afgenomen vanwege het slechte weer.

Bron: Dagblad van het Noorden