Markt voor landbouwgrond volop in beweging door nieuwe wet

Het wetsvoorstel Grondgebonden Melkveehouderij, dat melkveehouders die hun veestapel hebben uitgebreid verplicht ook hun grondaureaal uit te breiden, zorgt voor een grote vraag naar landbouwgrond. Volgens LTO Nederland zijn melkveehouders op zoek naar in totaal zo’n 55.000 hectare.

Nederland telt ongeveer 17.000 melkveebedrijven. Het aantal koeien is in de aanloop naar de afschaffing van het Europese melkquotum geroeid met zo’n 120.000 dieren. Met de wet wil men voorkomen dat er grote industriële, grondloze melkveebedrijven ontstaan.

Hoe de markt zich hierdoor precies zal ontwikkelen, is nog onbekend. Ook omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe de nieuwe wetgeving rond de fosfaatrechten gaat uitpakken.

Bron: Dagblad van het Noorden