Meer geld voor monovergisters en groen gas

Minister Kamp heeft de subsidiepot voor mestvergisters flink verhoogd. De komende jaren is een bedrag van 8 miljard euro beschikbaar voor boeren die hun mest willen vergisten en het gas willen leveren aan energiebedrijven of het bedrijfsleven.

De boeren moeten om in aanmerking te komen, investeren in een monovergister. Die kan mest omzetten in groen gas. Dat gas kunnen ze dankzij een subsidie verkopen voor 50 cent per kubieke meter in plaats van de 20 cent die wordt betaald voor biogas dat komt uit mest en andere toegevoegde biomassa.

Het op die manier winnen van gas helpt het kabinet om milieudoelstellingen te halen. Het ministerie verwacht dat alle veeteeltbedrijven gaan meedoen, er op jaarbasis een miljard kuub groen gas wordt gewonnen. Dat zou ervoor zorgen dat de teruggedraaide gaswinning in Groningen ook gecompenseerd kan worden.

Veeteeltbedrijven zijn geïnteresseerd in de nieuwe subsidie.

Bron: RTV Noord