Meer koeien in Friesland

Dankzij het afschaffen van het melkquotum zijn er het afgelopen kwartaal in Friesland zo’n 10.471 runderen bijgekomen. In totaal lopen er nu 579.283 koeien, stieren, pinken en kalveren rond op de Friese bodem. Het gaat om een stijging van 1,8 procent en dat is gelijk aan het landelijke beeld.

De cijfers zijn afkomstig van het Identificatie- en Registratie Bureau. Daar worden alle dieren aangemeld, zodat het ministerie van Landbouw weet hoeveel koeien er in het land zijn.

Bron: Leeuwarder Courant