Melkveehouders krijgen fosfaatquotum opgelegd

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft besloten een fosfaatquotum in te stellen. Dit betekent dat boeren die hun veestapel willen uitbreiden eerst fosfaatrechten van collega’s moeten kopen of ervoor moeten kiezen minder jongvee te houden.

De staatssecretaris heeft besloten tot de instelling van een quotum omdat de fosfaatproductie door de Nederlandse veeteelt vorig op 86,1 miljoen kilo lag. Ruim een miljoen kilo meer dan mag volgens Europese regelgeving die is bedoeld om de natuur en waterkwaliteit te beschermen.

Als het Rijk niet ingrijpt, dreigt Nederland zijn uitzonderingspositie op het gebied van bemesting te verliezen. Nederlandse boeren mogen nu nog 50 procent meer mest uitrijden dan boeren in andere lidstaten. Als die regeling komt te vervallen, zouden melkveehouders hun veestapel fors moeten inkrimpen.

Bron: Leeuwarder Courant