Melkveehouders zien inkomen dalen

De melkveehouders hebben dit jaar hun inkomen zien dalen. Het gemiddelde inkomen is zelfs gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (het LEI). Ongeveer 60 procent van de ruim 17.000 melkveehouders heeft meer uitgaven dan inkomsten.

Het gemiddelde inkomen daalde van 42.000 euro in 2014 naar 20.000 euro in 2015. De daling is vooral het gevolg van de lage melkprijs. Die lag dit jaar 17 procent lager dan in 2014. Melkveehouders behoren tot de slechts verdienende agrariërs van het land.

Met de biologische melkveehouder gaat het beduidend beter. In die sector werd dit jaar gemiddeld 37.000 euro verdiend. Geitenboeren hadden een topjaar met een gemiddeld inkomen van 148.000 euro.

In de varkenshouderij gaat het minder goed. Vooral zeugenhouders staan in het rood met een gemiddeld negatief saldo van 75.000 euro. De absolute grootverdieners zijn de glasgroentetelers: hun gemiddelde inkomen lag dit jaar op 274.000 euro. Door slechte oogsten in het buitenland zagen zij hun handel opbloeien. Ook leghennenhouders profiteerden van ellende in het buitenland. Door de vogelgriep in Amerika steeg hun gemiddelde inkomen van 17.000 naar 102.000 euro.

Bron: Leeuwarder Courant