Miljoenen voor grensoverschrijdend bio-economie project

De Europese unie en Duitse en Nederlandse overheden steken gezamenlijk 7,8 miljoen euro in het grensoverschrijdende project ‘Bio-economie in de Non-Food sector’. Dat project moet leiden tot innovatie in het midden- en kleinbedrijf (MKB) op het gebied van ontwikkeling van nieuwe materialen, waarbij grondstoffen bespaard worden en het milieu ontzien wordt. Voorwaarde is wel dat deze bedrijven gevestigd zijn in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Het project richt zich op 4 speerpunten: naast nieuwe materialen en innovatieve producten, zijn dat ook nieuwe groene routes, biobased producten voor de woningbouw, en kennistransferprojecten. Het midden- en klein bedrijf zal met kennisinstellingen nieuwe biobased producten en toepassingen ontwikkelen. Diverse projecten zijn reeds gepland. Daarnaast worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor 25 nieuw te ontwikkelen, innovatieve projecten: haalbaarheidsstudies, productieketenontwikkeling en kennistransferprojecten.

Er zijn al veel wetenschappelijke instellingen en bedrijven die samenwerken in het project. Toonaangevende deelnemers aan het project zijn het Kompetenzzentrum 3N in Werlte, de Hochschule Osnabrück/ Lingen, de NOM in Groningen en Stenden Hogeschool in Emmen. De Eems Dollard Regio (EDR) coördineert alle activiteiten.

Voor het project stelt de Europese unie 3,9 miljoen euro ter beschikking. Dankzij de cofinanciering van het Land Niedersachsen, het Ministerie van Economische Zaken, evenals de Nederlandse provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel en de eigen bijdrage van de deelnemende partners kan gezamenlijk 7,8 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Bron: AHA24x7