Minder Nederlandse runderen geëxporteerd

Het aantal Nederlandse runderen dat naar het buitenland wordt geëxporteerd is in het boekjaar 2014-2015 fors afgenomen. Werden in 2013-2014 nog 27.000 dieren (voornamelijk drachtige vaarzen) aan het buitenland verkocht, afgelopen boekjaar waren dat er nog 23.000.

Vooral in Algerije en Marokko werd minder Nederlands rundvee ingekocht. Dit komt voornamelijk omdat de Nederlandse veestapel niet vrij is van ibr (koeiengriep) en bvd (diarree).

Bron: Leeuwarder Courant