Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Gezamenlijke instrumentenkoffer

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Aanmelden start op 19 mei

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. Rond 6 mei treft u op deze pagina de hiervoor benodigde formulieren aan. Zo snel mogelijk zullen we het eLoket openstellen voor het klaar zetten van aanvragen. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf – als penvoerder van de aanvraag – is gevestigd. De tool leidt u aan de hand van een aantal vragen (stroomschema) naar het juiste loket in de regio. Als u niet terecht kan bij uw regio, dan kunt u alsnog aanmelden bij de landelijke MIT (vangnet) bij het eLoket op RVO.nl.

Op de website van RVO of in deze overzichtelijke presentatie leest u meer over deze MIT.