MooizoFryslan richt zich op biobased economy

Zeven partners in Zuid Oost Friesland hebben hun krachten gebundeld onder de vlag van MooizoFryslan. Onder die noemer streven ze er naar om de economie meer te laten draaien op bio brandstoffen.

Van fossiele naar Bio grondstoffen. Dat wil Zuid Oost Friesland realiseren. De zeven organisaties die het betreft zijn vijf gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, het Waterschap Friesland en de provincie Friesland.

Op de website MooizoFryslan.nl is hierover meer informatie te vinden.
Op deze website willen de initiatiefnemers alle informatie over activiteiten op het gebied van de BioBased Economy in de regio Zuid Oost Friesland verzamelen en delen. MooizoFryslan richt zich met de website op de vier sectoren agro, recreatie & toerisme, vervoer en bouw. Mist u iets of komt u graag in contact met de initiatiefnemers? Klik hier.

Bron: http://www.agro-chemie.nl/