‘Nederlandse landbouw moet altijd zoeken naar een nog hogere productie’

De Nederlandse landbouw moet altijd zoeken naar een nog hogere productie. Dat betoogde Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de topsector Agri&Food, tijdens de jaarlijkse ledendag van LTO Noord Fryslân. Hij vindt dat een zo hoog mogelijke productie goed is voor de concurrentiepositie, de wereldvoedselproductie én het milieu.

Volgens de topman kost een koe die jaarlijks 10.000 kilo melk produceert ongeveer 30 procent minder energie dan twee koeien met elk een productie van 5.000 kilo. De topman is verder niet tegen biologische landbouw. Hij vindt dat ‘biologisch’ voorziet in een behoefte, maar de sector laat nu teveel weten dat alles biologisch zou moeten.

Dijkhuizen liet weten dat koeien steeds meer melk produceren doordat er andere rassen zijn gefokt en omdat de omstandigheden zijn verbeterd. Zo ging de gemiddelde melkproductie van de koeien omhoog van 4.500 kilo melk naar 8.500 kilo melk. Volgens hem is dat ook nodig, want de wereldbevolking groeit flink door.

Volgens Dijkhuizen is de Nederlandse intensieve en exportgerichte landbouw een blauwdruk van hoe het moet. Dat heeft Phil Hogan, de nieuwe Europese landbouwcommissaris, laten weten tijdens een bezoek.

Bron: Leeuwarder Courant