‘Nederlandse zuivelmarkt heeft baat bij El Niño’

Mogelijk warmt het zeewater rond de evenaar deze winter weer behoorlijk op. Dit verschijnsel, El Niño genaamd, kan voor de Nederlandse zuivelsector weleens een positief effect hebben, aldus zuivelspecialist Klaas Jan Osinga van LTO Nederland.

El Niño zorgt over het algemeen namelijk voor een lange periode van droogte in Nieuw Zeeland, de grootste zuivelexporteur van de wereld. Bij grote droogte zal de export vanuit Nieuw Zeeland afnemen. Met als gevolg dat de zuivelprijzen zullen stijgen.

Osinga deed zijn voorspelling tijdens een bijeenkomst van de Agrarische Jongeren Fryslân in Achtkarspelen.

Bron: Leeuwarder Courant