Nieuwe Europese maatregelen moeten melkoverschot voorkomen

In het Europees Parlement wordt deze week een maatregelenpakket gepresenteerd dat ervoor moet zorgen dat er na de opheffing van het melkquotum in april geen melkoverschot ontstaat. Het maatregelenpakket is een initiatief van de European Milk Board (EMB).

Omdat de melkprijzen momenteel dalende zijn, bestaat volgens de EMB de kans dat melkveehouders na het opschorten van het quotum fors meer gaan produceren om hun inkomen op peil te houden. Dit kan volgens de organisatie ernstige gevolgen hebben voor de melkprijs.

Het pakket voorziet onder andere in maatregelen om melkveehouders die bij dreigende overschotten bereid zijn minder te produceren te belonen en boeren die dat niet doen te bestraffen.

Bron: Omrop Fryslân