Nieuwe voorzitter ZuivelNL pleit voor meer samenwerking onder boeren

‘Boeren moeten samenwerken. Het alternatief is chaos’, dat zegt John Jorritsma, de voorzitter van de nieuwe ketenorganisatie in de zuivelsector ZuivelNL in de Leeuwarder Courant. Volgens de uit het Friese Oosterstreek afkomstige voorman  is samenwerking voor melkveehouders nodig omdat de sector van veel verschillende zaken afhankelijk is.

Als voorbeeld noemt hij de aanpak van dierziekten. ‘Als je een dierziekte wilt bestrijden, moeten alle boeren meedoen en moeten alle boeren eraan meebetalen. Het alternatief is chaos, willekeur, achteruitgang’, zo tekent de Leeuwarder Courant op uit de mond van de ZuivelNL-voorzitter.

ZuivelNL is de privaatrechtelijke voortzetting van het Productschap Zuivel, dat door het Rijk is opgeheven. Jorritsma hoopt niet alleen de samenwerking tussen boeren onderling te verbeteren, maar wil ook graag de samenwerking zoeken met partijen die dicht bij de sector staan, zoals veeartsen en producenten van veevoer.

Bron: Leeuwarder Courant