Noord-Nederland investeert in behoud toppositie duurzame zuivelsector

In het Drentse provinciehuis in Assen is maandag een start gemaakt met de Versnellingsagenda Noordelijke Melkveehouderij. Hierin streeft een coalitie bestaande uit landbouw- en milieuorganisaties en de drie noordelijke provincies naar een vergaande verduurzaming van de melkveesector in Noord-Nederland.

Het Noorden loopt al voorop als het gaat om een duurzame zuivelsector, maar om die positie vast te houden moeten boeren ook de komende jaren blijven investeren in milieu, klimaat en landschap. Op die manier kan de regio de topklanten op de zuivelmarkt blijvend aan zich binden en zal ook de consument blijven kiezen voor Noord-Nederlandse melk.

FrieslandCampina is blij met de versnellingsagenda. Volgens het zuivelconcern zullen grote afnemers als Unilever, Nestlé en Kraft alleen klant blijven als er blijvend wordt geïnvesteerd in zaken als weidegang, gezondheid van de veestapel, landschapsbeheer, schoon water en schone lucht.

Binnen de versnellingsagenda zijn een aantal doelen opgesteld, bijvoorbeeld voor de uitstoot van fosfaat, stikstof en ammoniak, die allen verder gaan dan de vastgestelde landelijke normen. Op die manier moeten alle noordelijke melkveebedrijven in 2020 minimaal de gemiddelde prestaties van de best presterende bedrijven van 2013 evenaren.

Bron: Dagblad van het Noorden