‘Noord-Nederland is een hotspot voor de biobased economy’

Op 20 oktober vond in De Nieuwe Kolk in Assen de Landelijke Netwerkbijeenkomst Biobased Economy plaats. Hier kwamen ondernemers en beleidsmakers samen om op zoek te gaan naar verbindingen tussen de agro- en chemiesector die kunnen leiden tot een verdere ontwikkeling van de noordelijke biobased economy.

Namens de provincie Drenthe was gedeputeerde Ard van der Tuuk present op de bijeenkomst. Volgens hem zijn de noordelijke provincies ideaal toegerust voor de biobased economy. ‘Ten eerste hebben we hier een groot landbouwareaal waarop veel verschillende producten verbouwd worden’, zo zegt hij. ‘Daarnaast, en dat is behoorlijk uniek, hebben we in de Eemshaven en Delfzijl een groot basischemiecluster terwijl in Emmen de vezelchemie van groot economisch belang is.’

Die combinatie van agrisector en chemie maakt ook volgens Eisse Luitjens, programmamanager Agrifood & Biobased bij de NOM en aanjager van de clusterorganisatie GreenLincs, dat het Noorden een hotspot is voor de ontwikkeling van de biobased economy. ‘We hebben hier een grote agro-industrie met verwerkende bedrijven die samen heel veel bruikbare biomassa produceren. Die industrie zoekt naar nieuwe kansen.’

Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn bijvoorbeeld Suiker Unie in Groningen en het Friese afvalverwerkingsbedrijf Omrin. De directeuren van beide organisaties waren dan ook aanwezig tijdens de netwerkbijeenkomst in Assen. ‘Alles wat je in de chemie van olie maakt, kun je ook van suiker maken’, aldus Bram Fetter van Suiker Unie. ‘Er zijn voor ons dus heel veel routes, waarvan een aantal al in ontwikkeling is, om bij te dragen aan de biobased economy.’

Ook voor Omrin is dat het geval, zo verklaart algemeen directeur John Vernooij. ‘We maken uit de etensresten in het restafval momenteel al biogas. Maar mogelijk is het ook erg geschikt voor de productie van bioplastics.’, aldus de Omrin-directeur. ‘We zijn daar dan ook zeer in geïnteresseerd.’

Hieronder vindt u enkele fragmenten en interviews van de Landelijke Netwerkbijeenkomst Biobased Economy.

Congresfilm

Kopstukken aan tafel

Interviews met de keynote speakers

Bron: Agro & Chemie