Noord-Nederland: meer waarde uit keten halen

Meer waarde halen uit bestaande waardeketens. Dat is een belangrijke manier voor bedrijven in Noord-Nederland om ook in de toekomst een goed belegde boterham te kunnen smeren.

Dat stelde Eisse Luitjens (NOM) donderdag 19 juni 2014 op het EDR-congres dat in Lingen bij Osnabrück werd gehouden. Luitjens ging kort in op sterke sectoren in de noordelijke prvincies: de intensieve melkveehouderij die door het wegvallen van quotering sterk aan het uitbreiden is, de teelt en verwerking van aardappelen en van suikerbieten. Deze sectoren zijn van oudsher sterk op volume gericht en zullen daarnaast ook meer moeten kijken naar hogere verwaardingen.

Luitjens ging vervolgens in op de speerpunten in Noord-Nederland: thema’s waarmee de provincies zich willen onderscheiden en economische groei willen realiseren. Deze zijn: water, energie, healthy ageing en HTSM (high tech systems en materialen). Een mooi voorbeeld van het laatste thema is smart dairy farming, nieuwe technieken waarmee boeren efficiënter kunnen werken.

Bron: Agro&Chemie