Noorden ziet kansen op het gebied van biobased economy

De noordelijke provincies ruiken de kansen op het gebied van biobased economy. Tijdens deze vijfde editie van het Biobased Economy Event Noord-Nederland dat nu voor de eerste keer gezamenlijk met de Landelijke Netwerkbijeenkomst Biobased Economy van het Ministerie van Economische Zaken wordt georganiseerd, worden zeker 450 mensen verwacht. De inschrijving van het evenement, dat wordt georganiseerd door Greenlincs, de NOM,  de Rijksuniversiteit en de KvK, moest zelfs gesloten worden.

Daar waar het eerste congres ‘maar’ vijftig belangstellenden trok, neemt de belangstelling nu snel toe. De groene economie in het Noorden wordt als kansrijk gezien, omdat er een groot aanbod is van rest- en afvalproducten uit de landbouw. Die producten kunnen worden gebruikt als grondstof voor het opwekken van energie en de productie van chemische producten en voeding.

Het Noorden kent een groot chemisch cluster dat wil vergroenen, veel goede infrastructuur en voldoende kennisinstellingen. Er wordt ook al gewerkt binnen de biobased economy. Zo onderzoekt Suiker Unie of Philips met bietenpulp een nieuwe bioplastic kan maken, die vervolgens kan worden gebruikt bij de productie van onderdelen voor stofzuigers of koffiezetapparaten.

Het doel van het evenement is om personen en instellingen met elkaar in contact te brengen. Zo worden bijvoorbeeld de landbouwsector en de chemie met elkaar verbonden. Dat is ook het thema van dit congres.

Uiteindelijk moet het Noorden de kansen die worden geroken, ook gaan verzilveren. Het mkb speelt daarbij een grote rol, omdat het de motor is onder de noordelijke economie.

Bron: Dagblad van het Noorden