Onderwijs moet beter samenwerken voor ontwikkeling biobased economy

Alle voorwaarden voor een sterke biobased economy zijn aanwezig in Noord-Nederland. De belangrijkste sleutel voor de ontwikkeling van een biobased economy in Noord-Nederland ligt echter bij de onderwijsinstellingen in de regio. Die moeten nauwer samenwerken, niet alleen qua onderwijs, maar ook om de ontstane kennis om te zetten in industriële toepassingen.

Die conclusie valt volgens biobased economy-platform Agro & Chemie te trekken uit twee afzonderlijk van elkaar gepubliceerde rapporten: ‘De Biobased Economy in Noord-Nederland, Chemie ontmoet agro’, van de NOM en Biobased economy in Noord-Nederland van de Sociaal Economische Raad (SER). De auteurs van die rapporten baseren zich onder meer op de bestaande biobased bedrijvigheid en infrastructuur in de regio.

In Noord-Nederland zijn de sectoren die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een biobased economy ruimschoots aanwezig. De agrifoodsector is er naar verhouding groot, er zijn sterke chemieclusters in Emmen en Delfzijl en de zeehavens in de Eemsdelta vormen een belangrijke poort naar Duitsland en Scandinavië. Onderzoek uit 2013 wees eerder al uit dat de toegevoegde waarde van de transitie naar een biobased economy in Noordoost-Nederland in 2030 zo’n 2 miljard euro kan bedragen.

Een initiatief dat inspeelt op de ontwikkelingen en streeft naar meer samenwerking tussen de noordelijke kennisinstellingen is BERNN (Bio-Economy Region of Northern-Netherlands. Hierin werken de Rijksuniversiteit Groningen en de vier noordelijke hogescholen samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en het opzetten van een biobased netwerk in de regio.

Bron: Agro & Chemie