‘Opheffen suikerquota biedt grote kansen voor biobased economy’

Experts op het gebied van duurzame economische ontwikkeling verwachten dat de komende jaren fors geïnvesteerd gaat worden in fabrieken die suikerbieten verwerken tot grondstoffen voor de chemische industrie. In Noord-Nederland wordt inmiddels zelfs, onder andere door een consortium met daarin AkzoNobel en SuikerUnie, al een aantal van de deze biobased business cases onderzocht.

In 2017 worden de Europese suikerquota opgeheven, de verwachting is dat de teelt van suikerbieten fors toe zal nemen. Vooral in (Noord-)Nederland, waar suikerbieten op de meest efficiënte wijze ter wereld worden geteeld, biedt dat volop kansen voor biobased initiatieven.

Experts verwachten dat het Nederlandse suikerbietenareaal na de opheffing van de quota zal groeien met zo’n 14 procent. Momenteel worden op 5 procent van de Nederlandse landbouwgrond suikerbieten verbouwd. Een groot deel daarvan is in Noord-Nederland te vinden, dat daarmee dus een belamngrijke rol kan gaan spelen in de vergroening van de economie.

Bron: Het Financieele Dagblad
(de volledige artikelen kunt u hier en hier lezen)