Overname de Groene Vlieg door HLB

De deze zomer aangekondigde overname van De Groene Vlieg (met vestigingen in Dronten en Nieuwe Tonge) door HLB BV in Wijster, is deze week officieel bekrachtigd. Beide organisaties blijven onder hun eigen naam opereren, maar worden centraal aangestuurd door het management van HLB, waarbij op actieve wijze kennis zal worden gedeeld. Door de overname ontstaat een krachtig en slagvaardig bedrijf op het gebied van onderzoek, diagnostiek en teeltadvies.

De Nederlandse landbouw staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De maatschappelijke druk op de inzet van chemische gewasbescherming en synthetische meststoffen neemt toe. De noodzaak om innovatieve technieken én teelt- en adviessystemen te ontwikkelen, wordt daardoor groter. HLB en De Groene Vlieg willen in dat traject voorop blijven lopen en bieden hun telers de noodzakelijke kennis om nieuwe duurzaamheidsdoelen te bereiken. De uitganspunten hiervoor zijn de onderscheidende waarden van beide bedrijven:

HLB is van oudsher gespecialiseerd in nematodenonderzoek. De laatste 20 jaar heeft het adviesbedrijf zich sterk ontwikkeld in breed wetenschappelijk onderzoek (rassenvergelijking, bodem en bemesting, gewasbescherming, oogst en bewaring). Daarnaast ontwikkelt ze praktijkadviezen op het gebied van plantpathogenen en bodemorganismen.

De Groene Vlieg heeft een sterke positie in de biologische plaagbestrijding met de steriele insecten techniek (SIT) in uien. Daarnaast onderscheidt ze zich met een adviessysteem voor de bestrijding van wortelvlieg en doet ze bodemonderzoek naar nematoden en witrot. De Groene Vlieg heeft een uitgebreide adviesdienst met specialisten die de telers adviseren.

Door de samenvoeging beschikken zij over de noodzakelijke kennis en ervaring om de creatieve en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de sector de komende jaren nodig zal hebben. Vanuit die basis is het hun ambitie om de telers oplossingen aan te reiken die het duurzame rendement van hun bedrijfsvoering op een hoger niveau brengt.