Partnerschap voor ontwikkeling bioraffinaderij in Delfzijl voor omzetting hout naar chemicaliën

AkzoNobel, Avantium, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer versnellen biobased economie door toepassing baanbrekende technologie.

Avantium, een toonaangevend chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie, maakt vandaag bekend samen te gaan werken met AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer. De vijf ondernemingen hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl. Deze samenwerking is een belangrijke stap voor de biobased economie en de ontwikkelingen op het gebied van biomassa-omzetting naar chemicaliën.

Baanbrekende technologie: het Zambezi-procesPartnerschap van start voor ontwikkeling bioraffinaderij in Delfzijl voor omzetting hout naar chemicaliën
In de gepande bioraffinaderij in Delfzijl zal gebruik worden gemaakt van  een nieuwe technologie die is ontwikkeld door Avantium. Avantium’s zogenoemde Zambezi-proces zet non-food biomassa om in zuivere glucose en lignine op een kosteneffectieve manier. De gebruikte biomassa behoort tot de tweede generatie grondstoffen, voorbeelden zijn houtsnippers, pulp en bijproducten uit de landbouw. Het proces is bijzonder geschikt voor het maken van zeer zuivere glucose, die nodig is voor de productie van een breed scala aan duurzame chemicaliën en materialen voor de chemische industrie van de toekomst. Deze glucose is geschikt voor zowel katalytische processen als fermentatieprocessen voor de productie van nieuwe, groeiende generaties duurzame materialen, zoals PLA, PEF, PBAT, PHA. Lignine is een uitstekende grondstof voor hernieuwbare bio-energie toepassingen, het bevat aanzienlijk meer energie dan houtachtige biomassa.

Sterke samenwerking
Elke partner zet zijn expertise in deze samenwerking in; van grondstoffen, door de gehele supply chain heen, tot eindproducten. De belangrijkste grondstof van de nieuwe fabriek zijn houtsnippers die lokaal worden verkregen, gecoördineerd door Staatsbosbeheer. De geplande fabriek zal gebruikmaken van de synergie die aanwezig is op het gebied van infrastructuur, nutsvoorzieningen en expertise van het AkzoNobel-terrein in Delfzijl. RWE zal de grondstoffen voor het Zambezi-proces leveren en het  bio-residu lignine voor de opwekking van duurzame energie inzetten. Chemport Europe brengt strategische ondersteuning in via een reeks initiatieven vanuit de regio Noord-Nederland om dit project mogelijk te maken. Verdere partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn in ontwikkeling.

Door de geografische, technische en logistieke voordelen van het Delfzijl-gebied, verwacht het partnerschap een kostenconcurrerende productie te realiseren, welke vervolgens zal helpen bij het versneld uitrollen van de biobased economie. De referentiefabriek zal worden gebouwd met snelle uitbreidingsmogelijkheden voor de capaciteit na de testperiode.