Proef met biologische slotenreiniging in Drents kassengebied

In het tuinbouwgebied in Zuidoost-Drenthe wordt momenteel een proef gehouden die moet aantonen of de sloten rond de kassen in het gebied gereinigd kunnen worden met behulp van planten. Ook wordt onderzocht of de resten van bestrijdingsmiddelen uit het afvalwater gefilterd kunnen worden met behulp van schimmelculturen.

Volgens Europese regelgeving moet al het Nederlandse oppervlaktewater voldoen aan Europese richtlijnen voor de concentratie aan schadelijke stoffen. De sloten in het Drentse kassengebied bevatten momenteel een te hoge concentratie van stoffen als stikstof, fosfaat en verschillende gewasbeschermingmiddelen. Om dit op een duurzame manier terug te dringen, worden nu proeven gedaan met verschillende biologische reinigingsmethoden.

Zo drijven er een aantal vlotten met lissen en vetivergras in de sloten. Omdat de wortels van de planten in het water hangen, voedt de begroeiing zich met het verontreinigde slootwater. Op die manier halen ze veel van het fosfaat en stikstof uit het water. De planten kunnen vervolgens gebruikt worden als biomassa of voor de winning van etherische oliën.

Er wordt in het gebied ook geprobeerd of schimmels het afvalwater van de kassen kunnen reinigen als ze aan dit water worden toegevoegd. Hiervoor wordt gezocht naar schimmels die de juiste enzymen aanmaken om bijvoorbeeld olieproducten, chemicaliën als DDT en plastic af te breken.

Het onderzoeksproject in Zuidoost-Drenthe loopt in eerste instantie tot volgend jaar zomer. Het wordt gefinancierd door LTO Glaskracht, de provincie Drenthe, de stichting Toegepast Onderzoek  Waterbeheer en de gemeente Emmen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureaus Bioniers en Mycelco. Ook zijn twee waterschappen bij het project betrokken.

Bron: Trouw