Proef met waddenslib als grondverbeteraar

Woensdag is bij wijze van proef voor het eerst waddenslib uitgestrooid over 20 hectare landbouwgrond bij Veendam. Het gaat om een proefproject waarbij gekeken wordt of het slib gebruikt kan worden als grondverbeteraar.

Het slib is afkomstig van baggerwerkzaamheden in de Eemshaven. Normaal gesproken wordt dit door Groningen Seaports verspreid over de Waddenzee gestort, maar om vertroebeling van de Eems te voorkomen ontstond het idee om een nuttige functie voor het slib te bedenken.

Een brainstormsessie met verschillende deskundigen leidde tot drie mogelijke toepassingen: natuurontwikkeling, dijkverzwaring en verbetering van zandgronden. Die laatste wordt nu als eerste onderzocht, met steun van Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en LTO en in samenwerking met Smals Dredging en Baggerbedrijf de Boer.

Het slib wordt in een laagje van drie centimeter op het land van een aantal bietentelers aangebracht. Er is specifiek voor verbouwers van dit gewas gekozen omdat het slib verschillende mineralen bevat, waaronder zout, die voor de bietenteelt van groot belang zijn.

Ook voor de twee andere toepassingen staan er proeven op het programma. Er wordt met het waterschap overlegd over dijkverzwaring en ook wordt gekeken naar mogelijke toepassingen in het natuurgebied Marconi bij Delfzijl.

Bron:  Dagblad van het Noorden