Versnellingsagenda Noord-Nederland

Versnellingsagenda

Noord-Nederland is verbonden met de melkveehouderij, niet alleen in het verleden maar ook in de toekomst. Er zijn in Noord-Nederland volop kansen om te ontwikkelen en te laten zien hoe grondgebonden, duurzame melkveehouderij leidt tot sterke bedrijven waar een goed inkomen te verdienen is en waar de samenleving trots op is. De zuivelketen, de collectieven en de natuur- en milieufederaties hebben samen met de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe het initiatief genomen tot deze agenda.

Wij voelen de urgentie om met de hele sector zichtbaar stappen te zetten. Als iedere veehouder zijn verantwoordelijkheid neemt en investeert in een duurzame, grondgebonden melkveehouderij dan kunnen we zorgen voor schoon water, schone lucht, een bodem die vruchtbaar blijft, gezonde dieren die zomers in de wei lopen en een hoge en veelzijdige biodiversiteit. Alleen als de melkveehouderij investeert in duurzaamheid zal de consument onze producten blijven kopen en waarderen en is de maatschappij bereid om de melkveehouderij ontwikkelruimte te bieden. Het is aan de sector om binnen die ontwikkelruimte de kansen te pakken die het Noorden biedt! De versnellingsagenda is daarbij een belangrijke routeplanner.

In deze versnellingsagenda hebben we gezamenlijk benoemd wat we willen bereiken. Deze doelen zijn ambitieus maar haalbaar. Hoe een melkveehouder op zijn/haar bedrijf werkt aan duurzaamheid zal van bedrijf tot bedrijf verschillen. Die verschillende aanpakken delen en er van leren kan nieuwe aanpakken en nieuwe inzichten opleveren.

Frans Keurentjes en Dirk Bruins

Namens de initiatiefnemers van de versnellingsagenda
FrieslandCampina
LTO Noord
BoerenNatuur
Natuur en Milieufederaties Groningen, Friesland, Drenthe

Geïnteresseerd? Klik hier om de hele Versnellingsagenda te lezen.