AgroAgenda Noord Nederland

Suikerbieten bron Green Chemistry Campus (HTK 2013)

De AgroAgenda is los! Voor behoud van concurrentiekracht, een schone sector en aansluiten bij de biobased economy. Met eigen Noord-Nederlandse projecten als Bio-LNG uit melk en suiker, Regioleren, Amazing Grazing, Plant Value en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Meer informatie over de AgroAgenda Noord-Nederland leest u hier.