Bio-economie in de Non-Food sector

Bio-economie in de non-food sector

Op 18 januari 2016 is het INTERREG project ‘Bio-economie in de Non-Food sector’ van start gegaan. In het project zijn 50 bedrijven en organisaties in de Duits-Nederlandse grensstreek met elkaar aan de slag gegaan met 10 innovatieve ideeën. Om de toestroom van innovaties op gang te houden en andere bedrijven de mogelijkheid te bieden deel te nemen met hun innovatieve ideeën is er in het project subsidie beschikbaar om 25 nieuwe projecten op te starten.

Deze subsidie is beschikbaar voor MKB-bedrijven die biobased innovaties willen doorvoeren die vernieuwend zijn voor de onderneming of sector, maar bij de uitvoering van het idee wel wat vakinhoudelijke en financiële ondersteuning kunnen gebruiken en grensoverschrijdend willen samenwerken. Herkent u zich in dit profiel? ‘Bio-economie in de Non-Food sector’ wil u graag helpen en heeft daarvoor subsidie-instrumenten beschikbaar.

Het gaat daarbij om de navolgende subsidie-instrumenten:

  • Haalbaarheidsstudies: studie naar de technische en commerciële haalbaarheid, alsmede de gevolgen van biobased producten op duurzaamheid.
  • Ketenontwikkeling: onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe waardeketens, hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd of hoe een samenwerking met bestaande waardeketens kan worden gerealiseerd.
  • Kennistransfer: projecten tussen kennisinstellingen en bedrijven, met een focus op kennisoverdracht van de instellingen in de richting van de markt. Dit specifieke instrument is bedoeld voor (jonge) bedrijven met een nieuwe technische ontdekking of nieuwe toepassingen van bestaande technologie.

Bent u geïnteresseerd of kent u bedrijven die mogelijk willen deelnemen dan horen we dat graag. Kijk voor meer informatie en de deelnamecriteria op www.bioeco-edr.eu of neem contact op met Emiel Elferink, elferink@greenlincs.nl, +31 6 149 78 471.