Biobased Zuidoost Drenthe

Tomaten

De Biobased Economy. Een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De provincie Drenthe is er van overtuigd dat dit de enige weg is naar een duurzame toekomst. In Drenthe werkt men volop aan deze nieuwe economie. Met een sterke agro, tuinbouw en chemie sector zetten ondernemers, kennisinstellingen en overheden in Drenthe zich in om uit te blinken in (groene) materialen in de voedings-,  farmaceutische en chemische industrie. Goed voor de toekomst, voor de werkgelegenheid en voor de Biobased mogelijkheden die Drenthe biedt.

Meer informatie
www.biobaseddrenthe.nl

Brochure Drenthe Biobased