Drents Agro Cluster

Netwerken in Drenthe – gebruik het Drents Agro Cluster!!

 

Een groot aantal bedrijven in Drenthe heeft zich verbonden aan het Drents Agro Cluster. Provincie Drenthe, Greenlincs, PPO-AGV (Innovatiecentrum Veenkoloniën) en LTO Noord willen de betrokken bedrijven en organisaties langs deze weg met elkaar in contact brengen.

Als doelstellingen zijn geformuleerd:

  • Versterking van het netwerk van ondernemers in de agribusiness en kennisinstellingen, wat moet leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en projectideeën.
  • Verbreding van het netwerk naar het Noord-Nederlandse Agrocluster
  • Organisatie van thematische netwerkbijeenkomsten (2 per jaar), waar mogelijk gecombineerd met een excursie.

De thematische bijeenkomsten bestrijken een breed scala van onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit. Voorbeelden hiervan zijn bijv.: CO2 neutrale grondstofproductie (duurzaamheid in de keten), sensortechnologie voor waterbeheer, het nieuwe GLB en kansen in de Topsectoren. De bijeenkomsten trekken gemiddeld 50-80 deelnemers en leiden daardoor tot interessante nieuwe contacten.

Deelname is niet gelimiteerd tot uitsluitend Drentse organisaties; ook organisaties uit het gehele Noordelijke landsdeel zijn welkom.

U bent van harte uitgenodigd om bij volgende bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met:
– Eisse Luitjens, Greenlincs (050 – 521 45 55)
– Jan Kamp, Wageningen UR (PPO) (0320 – 291 275)