Dutch Biorefinery Cluster

DBC logo

Voor de partners in het Dutch Biorefinery Cluster is de circulaire en CO2-neutrale economie een logische stap. Bodemvruchtbaarheid en grondstofzekerheid door geavanceerde recyclingsystemen en hergebruik van nutriënten is een essentiële basis in deze sectoren. Bovendien verwerken zij reeds decennialang plantaardige grondstoffen tot waardevolle food en non-food producten. Maar ook in deze sectoren kan het nóg beter.

Deze tot nu toe onafhankelijke ‘groene’ ketens zullen in de groeiende Biobased Economy diverse nieuwe producten produceren en daarmee nog meer waarde halen uit de grondstoffen. De ketens zullen daarin met elkaar verstrengelen en gezamenlijk nog meer kringlopen sluiten. Een aantal toonaangevende ondernemingen uit de agrofood-sector en papierindustrie besloten daarom hun krachten te bundelen.

The Dutch Biorefinery Cluster maakt door bundelen van kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie een sprong voorwaarts in het vollediger tot waarde brengen van biomassa.

De Stichting DBC wordt gefinancierd door haar leden en is onafhankelijk van overheidssteun. Meer informatie over het Dutch Biorefinery Cluster kunt u hier vinden.