Dutch Farming

Nederland is wereldspeler op landbouwgebied en na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. Een prestatie waar onze veehouders en telers trots op mogen zijn. Agrifirm gelooft in de Nederlandse aanpak en zet deze vanuit haar nieuwe visie kracht bij.

Dutch farming: de achtergrond

Nederlandse telers en veehouders werken op een zeer hoogwaardige manier. Zij zijn daarmee internationaal een voorbeeld voor professionele landbouwproductie. In China bijvoorbeeld staan Nederlandse melkpoeders voor babyvoeding vanwege hun kwaliteit hoog in het vaandel. Ook de export van bloembollen (zoals tulpen) en pootgoed (zoals pootaardappelen) loopt om die reden zeer goed. Agrarische ondernemers in Nederland moeten werken in een zeer dichtbevolkt gebied en vanuit strenge regelgeving. Het is topsport bedrijven, wat tot een innovatieve en duurzame werkwijze heeft geleid. Dat creëert een voorloperspositie voor de Nederlandse boer.

Kansen voorloperspositie

Met de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart, zal de behoefte aan voedsel de komende jaren sterk toenemen. Dat biedt kansen om de Nederlandse producten en knowhow verder in belang te laten toenemen. Agrifirm ziet het als haar rol om vanuit haar kennis, producten en advies, de koploperspositie van Nederlandse veehouders en telers verder te versterken en mede mogelijk te maken.

Grensverleggende voedselproductie op schaal én op maat

Agrifirm gelooft in toekomstbestendige, grensverleggende voedselproductie op schaal én op maat, in harmonie met de leefomgeving. Omdat de Nederlandse veehouders en telers vanuit deze werkwijze een koppositie innemen, noemt ze haar visie ‘Dutch Farming’. Het ‘op maat’-stuk zien zij daarbij steeds belangrijker worden: het gaat niet alleen om bulkproductie, maar juist ook om toegepaste productie waarin zo gericht en efficiënt mogelijk geproduceerd wordt. Daarbij kan het zowel gaan om marktsegmenten die meer ‘op maat’ zijn (denk bijvoorbeeld aan vlees met het ‘beter leven’-keurmerk) als toegepaste productiewijzen (denk bijvoorbeeld aan precisielandbouw).

3 thema’s

Dutch Farming kent drie thema’s:
1. Slim voeden
2. Gezonde bodem, planten, en dieren
3. Kracht in de keten

Deze drie thema’s vormen de rode draad in alle communicatie rondom Dutch Farming. Het spreekt voor zich dat Agrifirm zich intensief bezighoudt met deze thema’s en daar zelf én met ketenpartners innovatieve toepassingen (kennis, concepten en adviezen) voor ontwikkelt. Veel van haar huidige concepten vormen nu al bewijs voor één of meer van deze thema’s. Agrifirm zal haar R&D-programma’s in de toekomst nog meer vanuit deze invalshoek gaan inrichten. Zodat Agrifirm ook in de toekomst dé partij is voor telers en veehouders om succesvol te ondernemen.”

Bron: www.dutchfarming.com