Food2020

Food2020

Het project

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Doel is gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie in de INTERREG VA-regio.

Interreg IVA

FOOD2020 bouwt voort op de het succesvol afgesloten INTERREG IVA-project FOOD FUTURE, waar in een periode van vijf jaar meer dan 140 kleine en middelgrote ondernemingen in hun innovatieproces werden ondersteund, contacten met kennisinstellingen opgebouwd hebben en nieuwe producten konden ontwikkelen. In FOOD2020 worden deze succesvolle activiteiten voortgezet en inhoudelijke verder ontwikkeld.

Europa 2020

Het FOOD2020-project richt zich uitdrukkelijk op het Europese 2020 concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De vijf thema’s – onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzaamheid, sociale inclusie, onderwijs en werkgelegenheid – worden binnen FOOD2020 vertaald naar de behoeften van de foodsector in de Duits-Nederlandse grensregio door te investeren in de opbouw van grensoverschrijdende netwerken tussen bedrijven en instellingen voor onderzoek en onderwijs.

Meer informatie vindt u op de website van Food2020.