Ondernemersinitiatief

Op zoek naar een dwarsdoorsnede van ondernemersinitiatief en recente ontwikkelingen in de agrosector? Bekijk dan de presentaties van de sprekers op de landelijke AgriFood Top 2014, de posterpresentaties van zeer uiteenlopende PPS-initiatieven en interviews met sprekers.

http://www.tki-agrifood.nl/agrifoodtop-2014