Pure Oorsprong Bloem: gesloten keten!

Koninklijke Koopmans Meel werkt samen met Maatschap Jensma. Deze akkerbouwer op het Bildt in Friesland heeft een partij bakwaardig tarwe gerealiseerd voor de Fryske Echte Bakkers. Die kunnen nu écht streekbrood bakken. Zo is een regionale, gelsloten keten gevormd. De samenwerking startte vanuit de Stichting Veldleeuwerik. Hier werken agrarische ondernemers en hun afnemers aan verduurzaming van de voedselproductie.

Koninklijke Koopmans Meel (KKM), van oudsher een Leeuwarder familiebedrijf, is actief op de Europese markt. Ten opzichte van de concurrentie die vrijwel allemaal een cost-leadership strategie voeren, heeft Koninklijke Koopmans Meel zich gerealiseerd dat zij zich wil onderscheiden op duurzame keteninnovatie en de bijbehorende samenwerking met partners in de keten. KKM doet dit onder andere met een inzet op innovatieve producten en door intensief contact met klanten en leveranciers. Een opvallende uitvoeringslijn hierin is het gebruik van regionaal in Noord Nederland geteelde baktarwe van herleidbare oorsprong voor regionale duurzame authentieke producten.

Om dit mogelijk te maken gaat KKM ketens vormen met regionale toeleveranciers, in dit geval tarwetelers, die volgens bepaalde afspraken hun grondstof produceren. Ofwel: door achterwaartse integratie in de productieketen kennis toevoegen. Dat resulteert onder andere in de ontwikkeling van gesloten ketens, zoals de duurzame en regionaal geteelde tarwe voor het Friese streekproduct Fryske Bôlle.

Projectpartners voor Fryske Bôlle zijn Hoogland BV, Van Dijke Semo, Hogeschool van Hall Larenstein en de stichting Veldleeuwerik. De looptijd van het project is 4 jaar. Greenlincs heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van dit unieke consortium, het projectplan en bij de voorbereiding van de subsidie aanvraag.

Aanvullende bronnen:
Koninklijke Koopmans Meel