The Unbeatable Beat: Beets to Polymers

In het Beets to Biopolymers-project wordt hard gewerkt om nieuwe materialen te ontwikkelen op basis van bestanddelen van de oer-Nederlandse suikerbiet. Het onderzoek richt zich op toepassingen voor huishoudelijke apparaten en antennes. Suikerunie en Philips werken binnen dit project samen met sterke kennisinstituten als de RUG, Maastricht University, ASTRON en API.

De voorgeschiedenis in een notendop: één van de grote biomassa stromen in Noord Nederland is bietenpulp. Bietenpulp is een zijstroom bij de productie van suiker in de fabriek in Vierverlaten, Groningen. Cosun/Suikerunie is geïnteresseerd om de maximale waarde uit deze stroom te halen.

‘Beets to Polymers’ is er op gericht om de chemische bouwstenen van Cosun, in samenwerking met de universiteiten, zo te combineren dat hieruit materialen worden gemaakt die uiteindelijk in huishoudelijke apparaten van Philips Consumer Lifestyle toegepast kunnen worden. De verwachting is dat deze nieuwe biobased -bouwstenen op termijn geproduceerd worden bij Suikerunie in Vierverlaten, en de polymeren in de al bestaande chemische installaties in Emmen.

Greenlincs heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van dit unieke consortium en bij de voorbereiding van de subsidie aanvraag bij het SNN.

Meer informatie: ‘De kracht van de suikerbiet’