Robotkoeien geven meer melk

Koeien produceren meer melk als ze gemolken worden met een melkrobot dan met een traditionele melkinstallatie. Dat blijkt uit de cijfers over 2015/2016 van fokkerorganisatie CRV.

Uit de cijfers blijkt dat op 43 van de 100 best presterende melkveebedrijven met een robot gemolken wordt. Landelijk ligt dat percentage op 23 procent. Volgens Bertil Muller van CRV is de verklaring dat koeien zich door een robot vaker later melken, namelijk 3 tot 4 keer per dag. Bij een melkrobot laat een koe zich naar behoefte melken, je krijgt dan een optimale melkproductie, aldus Muller.

De statistieken laten verder zien dat de melkveehouderij het afgelopen jaar fors is gegroeid. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf is gestegen met 8 tot 101 en de gemiddelde productie per koe is toegenomen met 290 kilo tot 8663 kilo per jaar.

Bron: Leeuwarder Courant