DBC en PBE: energie en chemie hebben elkaar nodig

Het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) en het Platform Bio-Energie (PBE) hebben een document gepubliceerd, waarin ze hun gezamenlijke visie op de (invulling van) biobased economy hebben verwoord. De essentie: energie en chemie/maakindustrie hebben elkaar nodig en moeten dan ook nauwer samen gaan werken.

Over het waarom van het document zegt Annita Westenbroek (DBC): ‘Er is min of meer een wig gedreven tussen beide sectoren, voornamelijk door overheidsbeleid. Hierdoor wordt de bio-energie gesubsidieerd en de andere biobased producten niet. Een veelgehoorde klacht was dan ook dat energiebedrijven niet geïnteresseerd waren om samen te werken in innovaties naar hogere waarde omdat de verwaarding tot energie hen al genoeg opleverde.’
Fokke Goudswaard, namens het Platform Bio-Energie (PBE), vult aan: ‘Nu zijn de belangen ook weer niet totaal tegengesteld. Er zijn meer dan voldoende voorbeelden van biomassaketens. Zie hout, waar eerst de meubelindustrie deze grondstof gebruikt, waarna het afval verbrand kan worden.’

Van geval tot geval

Zowel het DBC als het PBE ziet kansen om biomassa (in algemene zin, red.) te benaderen vanuit het cascaderingsprincipe (zie ook het Nationale Energie Akkoord, red.). Dus per geval bekijken of er in het begin van de keten waardevolle bestanddelen uit te halen zijn. Westenbroek: ‘In tegenstelling tot energie zit je dan nog grotendeels in het stadium van onderzoek, pilots, demo’s en opschaling. Deze R&D inspanningen worden door de overheid reeds ondersteund. Belangrijk is echter ook om de implementatie in de praktijk te steunen, net als de exploitatie van bio-energie (waarvoor de SDE-subsidie bedoeld is).’
Goudswaard: ‘Deze steun mag niet ten koste gaan van de SDE-subsidie op bio-energie. Er is een aparte pot nodig voor een ander type projecten dan energieproductie.’ Westenbroek vult aan: ‘Omdat deze trajecten van geval tot geval uiteenlopen, is een regeling op maat nodig waarbij elke keer weer bekeken zal moeten worden of en hoe dergelijke implementatietrajecten financieel worden ondersteund.’

Gelijk speelveld

Waar het uiteindelijk om draait, is het scheppen van een level playing field: momenteel is deze allesbehalve level, gezien de subsidiëring van bio-energie. Bovendien kampen biobased chemicaliën en materialen ook met gevestigde fossiele pendanten die qua prijs veelal aantrekkelijker zijn.
Goudswaard: ‘Als bedrijven een bijdrage leveren aan het realiseren van overheidsbeleid, dan zou de overheid deze initiatieven moeten ondersteunen. Ook moeten de duurzaamheidscriteria gelden voor elke toepassing van biomassa (zie ook advies van commissie Corbey, red.). Hierdoor zullen de verschillen in indirecte kosten die deze processen veroorzaken, wegvallen.’
Westenbroek tot slot: ‘Uiteindelijk zullen alle partijen profiteren van een betere economischere ontsluiting van de waardeketen. Industrie en overheid. Momenteel is deze suboptimaal, er is ruimte naar boven.’

Lees verder in het position paper.

Bron: Agro en Chemie

AkzoNobel en partners onderzoeken productie van grondstoffen uit suikerbieten

AkzoNobel is een samenwerking aangegaan met SuikerUnie, Rabobank, Deloitte, de Investerings en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Groningen Seaports en de provincie Groningen om de mogelijkheid te onderzoeken voor de productie van chemicaliën op basis van uit bieten gewonnen suiker.

In dit kader hebben de partijen Deloitte gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het doel is een onafhankelijke kritische evaluatie en een economische beoordeling van de levensvatbaarheid van meerdere business cases voor commerciële productie in de chemiecluster in Delfzijl.

De samenwerking is onderdeel van een continu proces binnen de industrie om vervanging te zoeken voor steeds schaarser wordende niet-hernieuwbare grondstoffen en kan mogelijk resulteren in rendabele en duurzame synthese van een reeks chemicaliën.

Aanleiding was een recent rapport van Deloitte waarin Nederland specifiek wordt genoemd als een cost leader in de productie van suiker. Tevens wordt verwacht dat de productie van suikerbieten aanzienlijk zal stijgen als gevolg van de aanstaande deregulering.

“Wij weten dat Nederland grote hoeveelheden suikerbieten kan produceren”, verklaarde Knut Schwalenberg, Managing Director van AkzoNobel Industrial Chemicals, tevens verantwoordelijk voor AkzoNobel’s activiteiten in Delfzijl. “We gaan nu onderzoeken hoe we hier gebruik van kunnen maken om extra productie en banen te creëren in de regio Delfzijl.”

Marco Waas, Director of RD&I & Technology bij AkzoNobel Industrial Chemicals, voegde hier aan toe: “Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om innovatie te gebruiken voor het stimuleren van duurzame groei. Het mooie aan dit project is dat het ook volledig aansluit bij ons Planet Possible-beleid voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die minder afhankelijk zijn van fossiele materialen en die onze ecologische footprint binnen de waardeketen verminderen.”

Naar aanleiding van de samenwerking zei Albert Markusse, CEO van SuikerUnie, het volgende: “Het buitengewoon interessante aspect van deze benadering is de samenwerking die plaatsvindt tussen verschillende sectoren, namelijk landbouw, chemie en logistiek. De resultaten zullen voor ieder van ons interessant zijn.”

Ook Siem Jansen, directeur van de Investerings en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), hoopt op een positief resultaat: “Suikerbieten zijn een belangrijk gewas, niet alleen in het noordelijk deel van Nederland, maar ook over de grens in het Duitse Niedersachsen. Nieuwe hoogwaardige producten op basis van dit gewas kunnen de hele waardeketen beïnvloeden en de regionale economie een belangrijke impuls geven.”

Het onderzoek gaat ongeveer drie maanden duren en de partners verwachten een of meer succesvolle business cases te realiseren voor commerciële productie in Delfzijl.

RTV Noord maakte hier een nieuwsitem over:

DOC Kaas verlaagt melkprijs opnieuw

De Drentse kaascoöperatie DOC Kaas heeft de melkprijs voor zijn melkveehouders met 2 cent verlaagd naar 29,79 cent per kilo. Daarmee komt er nog geen einde aan de vrije val die de door DOC Kaas uitgekeerde melkprijs doormaakt. In februari van dit jaar stond die nog op 44 cent.

De daling is te wijten aan de lagere kaasprijzen. Die zijn op hun beurt het gevolg van de Russische boycot en het enorme melkaanbod in Europa.

Bron: Dagblad van het Noorden

Vervoersverbod voor pluimvee is ingetrokken

Het vervoersverbod voor pluimvee is sinds dinsdagavond opgeheven. Er was een vervoersverbod nadat bij een pluimveebedrijf in Utrecht vogelgriep was aangetroffen.

Omdat er geen andere besmettingen zijn aangetroffen, mogen pluimveehouders de weg weer op. Dat is eerder dan verwacht. Er is nog wel een ophok- en afschermplicht van dertig dagen voor kippen en vogels. Op die manier is de kans op een nieuwe besmetting zo klein mogelijk.

Volgens LTO Noord valt de schade van het verbod relatief mee. Slachterijen hebben een paar dagen stilgelegen en eieren konden niet afgevoerd worden. Toch is niet de hele pluimveesector platgelegd. Dat zou kunnen leiden tot een lagere opbrengst, maar niet tot enorme verliezen.

Bron: RTV Noord

FrieslandCampina Leeuwarden plaatst gigantische indampers

Bij FrieslandCampina in Leeuwarden zijn afgelopen weekend drie grote indampers op hun plek getakeld. Het gaat om 30 meter hoge en 70 ton zware apparaten waarin melk gecondenseerd wordt.

De drie nieuwe indampers zijn nodig om aan de groeiende vraag naar gecondenseerde melk vanuit Afrika en Azië te voldoen. Met de plaatsing van de indampers is een investering van 110 miljoen euro gemoeid.

Bron: Omrop Fryslân

Groningse ‘Groentebuur’ gaat verspilling tegen

Het bedrijf Groentebuur, dat voortkomt uit het Groningse i3event voor innovatieve (startende) ondernemers, brengt met succes via een digitaal platform biologische groente aan de man. Het gaat voor een groot deel om groente die door uiterlijke onvolkomenheden niet geschikt worden geacht voor de schappen van de supermarkt.

Consumenten en boeren kunnen zich via de website aanmelden als aanbieder, afnemer of ondernemer. De boeren leveren de groente, waarvan vervolgens pakketten worden samengesteld die door de afnemers besteld kunnen worden. Dat kan rechtstreeks aan de consument, maar ook aan ondernemers zijn.

Groentebuur is opgericht om verspilling tegen te gaan. Waar supermarkten alleen goed ogende groenten in de schappen willen, doen ze bij Groentebuur niet moeilijk over een vlekje op een courgette of over hoe krom een wortel is.

Momenteel is Groentebuur nog een (vooralsnog succesvolle) pilot in Groningen, maar er zijn plannen om het in meer Nederlandse steden uit te rollen.

Bron: Dagblad van het Noorden

Koers HZPC-certificaat passeert de 100-eurogrens royaal

HZPC Holland bv, wereldleider in aardappelveredeling, maakt bekend dat tijdens de halfjaarlijkse beursdag op vrijdag 14 november jongstleden, de prijs van HZPC certificaten is vastgesteld op € 102,85 (gedaan, bieden). Van de 783.725 uitstaande certificaten werden er 13.474 verhandeld. De koers is voor de 10e maal met de maximale 10 procent gestegen. Voor het eerst sinds de eerste uitgifte van HZPC certificaten in het jaar 2000, passeerde de certificaatprijs de 100 eurogrens. Afgelopen maand oktober keerde HZPC een historisch hoog dividend uit van € 7,50 per certificaat, over boekjaar 2013/2014. De koersstijging weerspiegelt een voortdurend vertrouwen van de certificaathouders in HZPC Holland.

HZPC organiseert tweemaal per boekjaar, in november en mei, een beursdag waarop certificaatgerechtigden de prijs vaststellen en certificaten verhandelen. Certificaatgerechtigden zijn de wereldwijd bij HZPC aangesloten pootaardappeltelers en HZPC–medewerkers in de tien landen waar HZPC bedrijven of deelnemingen heeft. De prijs kan per beursdag maximaal 10 procent stijgen of dalen. De eerste certificaten verhandelde HZPC in het boekjaar 1999/2000 tegen een prijs van € 24,00. Sindsdien is jaarlijks ook dividend uitgekeerd. Het dividend over het boekjaar wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering in oktober vastgesteld. Vermelde koerscijfers zijn vastgesteld in mei, tenzij anders aangegeven.

HZPC streeft ernaar om certificaathouders op de lange en korte termijn een goed rendement te bieden door dividenduitkering en koersstijging. HZPC directeur Gerard Backx zegt: ”De koers van het HZPC-certificaat ontwikkelt zich bijzonder sterk. Dat weerspiegelt het grote vertrouwen dat de houders van de certificaten in de onderneming hebben.”

”De directie van HZPC verwacht dat de onderneming zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Dat betreft de versterking van de omzet binnen Europa, en groei in bestaande en nieuwe markten op andere continenten. HZPC ontwikkelt momenteel veel nieuwe, veelbelovende rassen en de verwachting is dat ook die lijn zich voortzet.”

De eerstvolgende beursdag organiseert HZPC op 8 mei 2015.

Lees hier het volledige Mediabericht – Koers HZPC-certificaat passeert de 100-eurogrens

Water en Dairy dag voorziet in behoefte

Op donderdag 30 oktober vond de Water en Dairy dag plaats met de titel “Waar Melk en Water elkaar ontmoeten ontstaat innovatie!”. De dag begon op de Dairy campus en werd in de middag voortgezet op de WaterCampus. Een dag vol inspiratie en oplossingen voor de melkveehouderij. 80 deelnemers kregen in de ochtend inzicht in de waterproblematiek binnen de agrarische sector. Daarna volgde een rondleiding over het terrein, waar baanbrekend onderzoek plaatsvind op het gebied van de melkveehouderij.

In de middag werd de dag voortgezet op de WaterCampus. Hier kregen de aanwezigen juist inzicht in water technologische toepassingen die uitkomst kunnen bieden bij de waterproblemen binnen de agrarische sector. Tevens was er een korte rondleiding rond het waterapplicatiecentrum, waar bedrijven hun innovaties op kleine schaal kunnen testen en ontwikkelen. Aan het eind van de dag, als ook tijdens de lunch, werden er contacten uitgewisseld en hier en daar een aanzet gegeven tot verdere samenwerking. “Het is mooi om te zien hoe een evenement als dit tot mooie verbindingen leidt en hoe een aanzet wordt gegeven voor het verduurzamen van de melkveehouderij” aldus dagvoorzitter Alex Berhitu van de Water Alliance.

Wilt u de presentaties van deze dag terug zien, kijk dan op: www.wateralliance.nl/zuivel