Sikma Stroobos heet voortaan ABZ Diervoeding

Veevoederproducent Sikma uit het Fries Stroobos gaat vanaf 1 januari verder onder de naam ABZ Diervoeding. Het in Nijkerk gevestigde ABZ nam Sikma in mei 2014 over. Het was destijds de bedoeling om de naam Sikma te behouden, maar in het kader van kostenbesparing is nu besloten voortaan toch één huisstijl te hanteren.

De productie van krachtvoer bij Sikma Stroobos groeide in 2015 met zo’n 15 procent. Dat is voornamelijk te danken aan de afschaffing van de melkquotering.

Bron: Leeuwarder Courant