Smart Dairy Farming: slimme melkveehouderij met behulp van sensoren

Dit jaar loopt het proefproject ‘Smart Dairy Farming’ af. Op zeven melkveebedrijven in Noord-Nederland wordt inmiddels al twee jaar gebruik gemaakt van sensoren die de gezondheid van de veestapel uiterst nauwgezet in de gaten houden. Aan de hand van de data kunnen de boeren precies bepalen welke acties zij wanneer moeten ondernemen om de levensduur van hun vee te verlengen.

Binnen Smart Dairy Farming worden talloze zaken bijgehouden door sensoren. Van het gewicht van kalveren tot de herkauwbewegingen van koeien en van de voeropname tot de vruchtbaarheid; alles wordt uiterst precies bijgehouden. Als er een situatie optreedt waarin de boer actie moet ondernemen – een koe kan bijvoorbeeld geinsemineerd worden of een kalf drinkt te weinig –  dan krijgt de veehouder direct een bericht via zijn mobiele telefoon.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze manier van werken zorgen voor een langere levensduur van het melkvee. Dat is niet alleen goed  voor de melkproductie, maar zorgt ook voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot per kilo melk. Momenteel wordt gezocht naar melkveehouders die ook na 2015 mee willen werken aan de verdere uitrol van het sensorproject.

De ketenpartners binnen Smart Dairy Farming zijn: Agrifirm, CRV en FrieslandCampina. Daarnaast nemen de naast de zeven praktijkbedrijven ook de volgende partijen deel aan het project: Lely, Rovecom, Livestock Research, TNO, Accon&AVM, Dairy Campus, S&S Systems, Universiteit Utrecht, Van Hall Larenstein, Gallagher en Sentron.

Bron: Nieuwe Oogst

 

Meer informatie over het project Smart Dairy Farming vind u op: www.smartdairyfarming.nl