Steeds meer melkkoeien in Friesland

Het aantal melkkoeien in Friesland is opnieuw gestegen. Dit terwijl het aantal boeren afnam. De schaalvergroting zet dus door. In april waren er in de provincie 2644 melveebedrijven met in totaal 256.872 melkkoeien.

Boeren hebben nu gemiddeld zo’n 90 koeien op stal staan, terwijl dit voorheen 35 was. Er zijn ook meer dan 100 bedrijven die meer dan 350 koeien hebben. Oorzaak is het afschaffen van het melkquotum.

Bron: Leeuwarder Courant