Strengere regels voor weidegang vee

De biologische melkveehouderij wil dat er strengere normen komen waar boeren zich aan moeten houden. De huidige norm voor weidegang is te vrijblijvend, vindt belangenorganisatie De Natuurweide.

De organisatie wil laten vastleggen dat al het vee gedurende zes maanden per jaar minimaal acht uur per dag kan grazen. Nu nog wordt er in de regels alleen gesproken over het weer en de bodemgesteldheid.

Ook over dierengezondheid, biodiversiteit, energiebesparing en erf en omgeving moeten normen worden opgesteld, vindt De Natuurweide. De organisatie vertegenwoordigt ongeveer de helft van de 350 Nederlandse  biologische melkveebedrijven.

Bron: Leeuwarder Courant