Studenten gaan werken aan betere kwaliteit van bodem en water

Studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein gaan meewerken aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Ze doen dat binnen het project ‘Van Kennis naar Kunde’, waarbij ook tal van andere partijen betrokken zijn. De kwaliteit van onze bodem holt achteruit en bedreigt de toekomst van de Nederlandse landbouw, de levensader van onze economie. Daar moet iets aan gebeuren.

Tijdens de aftrap van het project waren diverse bedrijven en instellingen aanwezig die direct en indirect te maken hebben met bodemkwaliteit. Een aantal fungeert ook als opdrachtgever binnen het project. Studenten van diverse opleidingen bij Hogeschool Van Hall Larenstein zijn bij dit project betrokken, zoals Bedrijfskunde en Agribusiness, Milieukunde, Dier- en Veehouderij en Tuin- en Akkerbouw. Zij gaan samen met de opdrachtgevers werken aan de eerste fase: het in kaart brengen van kennisoverdracht, kennisontsluiting en gedragsverandering. Daarvoor zijn onderzoeksvragen opgesteld. De uitkomsten van deze fase worden eind januari gepresenteerd en op basis hiervan zal het projectplan voor fase twee geschreven worden. Het doel is dan om de aanwezige kennis om te zetten naar kunde, zodat bodem- en waterkwaliteit op grote schaal bevorderd kan worden.

‘Van Kennis naar Kunde’ wordt gefinancierd door de Provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, LTO Noord Fonds, Niscoo, Waterschap Noorderzijlvest, Hogeschool Van Hall Larenstein en Centre of Expertise Agrodier. Het project sluit aan op de zogeheten Agro Agenda, dat in 2013 door LTO Noord, de Agro Industrie, de maatschappelijke organisaties, de onderwijs- en kennisinstellingen, Gedeputeerde Staten van de drie Noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken is getekend. Deze agenda wil de sector ondersteunen op diverse vlakken. Een van de icoonprojecten binnen de agenda is ‘Structurele bodemverbetering’.

Bron: Van Hall Larenstein