The Potato Valley is van start gegaan

Telers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en bedrijven in de provincies Groningen en Drenthe hebben afgelopen maand The Potato Valley gelanceerd. Dat is een samenwerkingsverband waarin de partijen werken aan een duurzamer akkerbouwsysteem, waarbij de focus vooral ligt op pootgoedteelt.

The Potato Valley werd gelanceerd op een proefboerderij in Munnekezijl. In het noordelijke kleigebied zitten veel aardappeltelers. Zo’n 23 procent van de Nederlandse export komt daar zelfs vandaan. Het samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat die positie op de markt wordt behouden.

Volgens The Potato Valley zijn er veel uitdagingen op het gebied van klimaat, bodem, gewasbescherming en vitaliteit van het gewas. Het platform moet dan ook leiden tot concrete projecten en de leidende rol ligt bij de telers zelf.

De samenwerkende partijen hebben een agenda met thema’s voor onderzoek en onderwijs opgesteld. Ze gaan op zoek naar pootgoedrassen die beter bestand zijn tegen ziekten en minder water, beschermingsmiddelen en meststoffen nodig hebben.

Het project wordt financieel ondersteund door BO Akkerbouw. The Potato Valley bestaat nu uit gebieden in Groningen en Friesland. Het kan zijn dat het project verder in het land wordt uitgebreid.

Bij de start van het project zijn onder andere de provincies Groningen en Friesland, de Pootgoedacademie Groningen, HZPC, Agrifirm en de Proefboerderij Kollumerwaard betrokken. Ook Averis/Avebe, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Terra, Agrofuture, LTO Noord, AJF, GrAJK en NAV spelen een belangrijke rol.

Bron: Nieuwe Oogst