Uitbreiding melkveestapel biedt banenkansen voor Wajongers

Het UWV in Leeuwarden wil in samenwerking met het Nordwin College Wajongers aan de slag in de melkveehouderij. Dat is de opzet van het project ‘Boer zoekt Wajonger’.

Volgens de initiatiefnemers biedt de uitbreiding van de melkveestapel als gevolg van de aanstaande opheffing van het melkveequotum veel arbeidskansen voor Wajongers. Volgens het UWV is het werk in de sector uitermate geschikt voor deze doelgroep vanwege het gestructureerde karakter.

Het is de bedoeling om in eerste instantie twaalf jongeren met een geestelijke of verstandelijke beperking aan een baan in de melkveeteelt te helpen.

De Wajonger kunnen binnen het project vier dagen aan de slag op de boerderij en volgen op een vijfde dag een opleiding dierverzorging op het Nordwin College.

Bron: Leeuwarder Courant