Unieke biogasleiding in Drenthe in bedrijf

In Wijster is deze week een unieke biogasleiding geopend. Het gaat om een leiding die biogas van de boer in Nieuweroord transporteert naar Attero in Wijster. Attero verwerkt het vervolgens tot ‘aardgas’ dat aan het net geleverd wordt. De leiding is dertien kilometer lang. Het gaat om een voor Nederland uniek initiatief.

Het is de bedoeling dat op den duur meer boeren op de leiding worden aangesloten. Momenteel stroomt er al 800 kubieke meter biogas door. Jaarlijks moet het systeem vier miljoen kuub groen gas opleveren.

De aanleg van de leiding was een miljoeneninvestering, waarvan de helft bijeen is gebracht door subsidies.

Volgens Attero Recycling gaat om een toekomstbestendig alternatief. De initiatiefnemers verwachten dat de rest van Nederland en Europa de ontwikkeling in Drenthe zullen navolgen.

Bron: RTV Drenthe